Nederlandse Ambassade in Bakoe, Azerbeidzjan

NieuwsRSS

1 t/m 10 van 44

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Jan Lucas van Hoorn, eerste ambassadeur in Bakoe, overleden

Met grote droefenis maakt de ambassade bekend dat Ambassadeur Jan Lucas van Hoorn, die in 2009 de eerste Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek Azerbeidzjan in Bakoe opende, op 3 maart 2017 op 65-jarige leeftijd is overleden. Ambassadeur van Hoorn zal worden herinnerd als een gepassioneerd diplomaat en een geboren netwerker. Bovendien was hij een heer van stand met een brede culturele belangstelling, waarlijk een waardige vertegenwoordiger van zijn land. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Catherine en hun zonen Victor en Paul, en we wensen hen alle sterkte bij het verwerken van dit zware verlies.

2 2017 Caspian Agro

Van 17 tot 19 mei 2017 vindt in Bakoe de jaarlijkse CaspianAgro / WorldFood plaats waar bedrijven uit meer dan 40 landen ieder jaar aan deelnemen. De aanwezigheid van de president en de minister van landbouw van Azerbeidzjan garanderen weer een grote belangstelling ook vanuit de media. De agri-culturele sector vormt voor Azerbeidzjan een van de voornaamste groeisectoren. Daarom heeft de Nederlandse ambassade in Bakoe besloten om dit jaar als Partner Country prominent aanwezig te zijn. Ook zullen we weer een Holland Paviljoen organiseren. De ambassade nodigt Nederlandse bedrijven uit om via het Paviljoen of met een aparte stand deel te nemen aan dit evenement. Contact RVO (Cassandra.jautze@rvo.nl) of de Nederlandse ambassade (gunel.makhmudova@minbuza.nl).

3 Reactie minister-president Rutte op eerste uitkomsten JIT-onderzoek

Vanmorgen zijn de nabestaanden geïnformeerd door het Joint Investigation Team (JIT) over de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Het gaat om onderzoekresultaten over het wapen waarmee vlucht MH17 is neergehaald, de afvuurlocatie en de aan- en afvoerroute van de BUK-installatie.

4 Verkiezing Tweede Kamer op 15 maart 2017

Op 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. U als kiesgerechtigde Nederlander in het buitenland kunt uw stem uitbrengen voor deze verkiezingen.

5 Reiziger kan 24/7 Buitenlandse Zaken bellen op +31 247-247-247

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft zojuist samen met reisspecialist Floortje Dessing een nieuw centraal telefoonnummer voor reizigers geopend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is nu 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar op +31 247-247-247 voor praktische tips en hulpvragen vanuit het buitenland. Naast het nieuwe centrale telefoonnummer, kan dat ook via de mail en via Twitter. Het ministerie denkt op deze manier 3000 mensen per dag te kunnen helpen.

6 Europese Commissie bezoekt Amsterdam

Vanaf 1 januari tot 1 juli is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Op 7 januari heeft minister-president Rutte de leden van de Europese Commissie ontvangen in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam dat het decor zal vormen voor veel bijeenkomsten tijdens het Nederlands voorzitterschap.

7 Wereldwijd Ondernemen

Ziet u kansen op buitenlandse markten? De Nederlandse overheid helpt u graag uw ambities waar te maken. Voor uw succes, én voor het succes van Nederland. Of u nu een startende of ervaren ondernemer bent op de internationale markt. En of het nu gaat om handel, investeren of innovatie. Een internationaal netwerk staat voor u klaar – in Nederland en in het buitenland. Wilt u weten wat dit netwerk voor u kan betekenen? Bekijk de wegwijzer internationaal zakendoen.

8 Holland Paviljoen tijdens CaspianAgro 2016

Van 19 tot 21 mei 2016 vindt in Bakoe de jaarlijkse CaspianAgro/WorldFood plaats waar bedrijven uit meer dan 40 landen ieder jaar aan deelnemen. De aanwezigheid van de president en de minister van landbouw van Azerbeidzjan garanderen een grote belangstelling ook vanuit de media. De agri-culturele sector vormt voor Azerbeidzjan een van de voornaamste groeisectoren met 2015/2016 als het ‘Year of Agriculture’. De Nederlandse ambassade in Bakoe heeft daarom besloten om tijdens dit evenement door middel van een Holland Paviljoen prominent aanwezig te zijn. De ambassade nodigt Nederlandse bedrijven uit om via het Paviljoen of met een aparte stand deel te nemen aan dit evenement. Contact: RVO ( niels.tigchelaar@rvo.nl) of de Nederlandse Ambassade (Gunel.Makhmudova@minbuza.nl)

9 Verhuizing Ambassade

De Nederlandse ambassade in Bakoe is per 1 december 2015 niet langer in Landmark gevestigd, maar in ISR plaza. Het nieuwe adres van de ambassade luidt als volgt: ISR Plaza, 7e verdieping, 69 Nizami straat, Bakoe AZ 1005, Azerbeidzjan. De telefoonnummers zullen voorlopig ongewijzigd blijven.

10 Koenders: Crises van vandaag vragen om flexibele diplomatie

‘Quick fixes bestaan niet voor de uitdagingen van vandaag: we zullen lange tijd, in internationaal verband, hard moeten werken aan blijvende oplossingen voor de brandhaarden om ons heen'. Dit schrijft minister Koenders in zijn beleidsagenda voor 2016. ‘Het vraagt om een dynamische en flexibele diplomatie, keuzes en innovatief gebruik van middelen, om samenwerking in oude én nieuwe coalities. De internationale diplomatie draait op volle toeren. Dat trekt een zware wissel op Buitenlandse Zaken. Dat betekent meer personeel op posten, bij internationale organisaties en in Den Haag. ‘Een trendbreuk die zeker niet te vroeg komt. Nederland is daarmee beter in staat zijn rol te spelen en verantwoordelijkheid te nemen’, aldus de minister. Volgens de minister moet Nederland rekening houden met een lange periode van wereldwijde politieke turbulentie en onzekerheid. De aanhoudende conflicten in de ring rond Europa hebben directe gevolgen voor onze maatschappij, als bron voor vluchtelingenstromen en als voedingsbodem voor radicalisering en terrorisme. Deze instabiliteit zo dichtbij Europa zal niet van vandaag op morgen verdwijnen. De Nederlandse diplomatie zet zich er komend jaar nadrukkelijk voor in Nederlandse belangen veilig te stellen. Binnen de BZ-begroting is geld vrijgemaakt voor een versterkte inzet op het gebied van veiligheid en stabiliteit . Voor het Stabiliteitsfonds is zes miljoen euro extra gereserveerd, het Veiligheidsfonds krijgt er één miljoen euro bij. Daarnaast heeft de regering extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van terrorisme. Een sterke rechtsorde maakt de wereld op termijn stabieler, veiliger, vrijer en welvarender. De bevordering van mensenrechten blijft dan ook een kernelement van het Nederlandse buitenlandbeleid; het Mensenrechtenfonds wordt komend jaar verhoogd met 1,5 miljoen euro. De samenwerking met onze bondgenoten, binnen en buiten Europa, blijft voor Koenders essentieel. Het kabinet wil de Nederlandse invloed versterken bij de instituties die de hoeksteen vormen van onze veiligheid en economie, zoals de VN, de EU, de NAVO en de OVSE. Nederland is kandidaat voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad voor de periode 2017-2018. Nederland is in de eerste helft van 2016 voorzitter van de Europese Unie. Nederland wil een inhoudelijk en goed georganiseerd voorzitterschap neerzetten en zaken aanpakken die voor Nederland en Europa belangrijk zijn. Een Europa dat innovatieve groei stimuleert en banen creëert, dat zich concentreert op de aanpak van gezamenlijke problemen, zoals de toestroom van vluchtelingen, het bestrijden van jihadisme en het klimaatprobleem, en een Europa dat de burger meer erbij betrekt. ‘We zijn realistisch, ook als voorzitter kun je in dat halve jaar geen ijzer met handen breken, maar we zullen zeker proberen de Europese samenwerking praktisch een stap verder te helpen’, aldus Koenders.